Tải Trà Chanh Quán

Có hai cách tải game Trà Chanh:

1. Cách 1: Tải Trà Chanh Quán bằng SMS

Để tặng bạn game Trà Chanh Quán cho máy JAVA thông thường bằng tin nhắn thì theo cú pháp sau:  (phí 500đ/1tn)

Tặng bạn, soạn tin nhắn: NAP5 INV [tên tk] [Sđt] gửi 6135

2. Cách 2: Tải game Trà Chanh Quán trực tiếp từ quantrachanh.com

Phiên bản .JAR .JAD .APK
Quán Trà Tranh  

 

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site