Tải Game Trà Chanh Quán

Có hai cách tải game Trà Chanh Quán:

1. Cách 1: Tải Trà Chanh Quán bằng SMS

Để tặng bạn game Trà Chanh Quán cho máy JAVA thông thường bằng tin nhắn thì theo cú pháp sau:  (phí 500đ/1tn)

Tặng bạn, soạn tin nhắn: NAP5 INV [tên tk] [Sđt] gửi 6135

2. Cách 2: Tải game Trà Chanh Quán trực tiếp từ quantrachanh.com

Phiên bản .JAR .JAD .APK
Quán Trà Tranh  

quantrachanh.com là website chính thức tải game Trà Chanh Quán. Chỉ có tải game Trà Chanh Quán ở đây các bạn mới được miễn phí đăng ký tài khoản không giới hạn số lượng. Tải Trà Chanh Quán ngày tại quantrachanh.com để chơi miễn phí nào!!!

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site