Download Game Trà Chanh Quán

Có hai cách download game Trà Chanh Quán:

1. Cách 1: Download Trà Chanh Quán bằng SMS

Để tặng bạn game Trà Chanh Quán cho máy JAVA thông thường bằng tin nhắn thì theo cú pháp sau:  (phí 500đ/1tn)

Tặng bạn, soạn tin nhắn: NAP5 INV [tên tk] [Sđt] gửi 6135

2. Cách 2: Download game Trà Chanh Quán trực tiếp từ quantrachanh.com

Phiên bản .JAR .JAD .APK
Quán Trà Tranh  

quantrachanh.com là website chính thức để download game Trà Chanh Quán. Chỉ có download game Trà Chanh Quán ở đây các bạn mới được miễn phí đăng ký tài khoản không giới hạn số lượng. Download Trà Chanh Quán ngay tại quantrachanh.com để chơi miễn phí nào!!!

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site